ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE OPERACYJNE

LEAN OPERATIONS MANAGEMENT

szkolenie w Warszawie

GDZIE I KIEDY?

GDZIE I KIEDY?


Prowadzący: Materny Michał

Czas trwania: 2 dni/ 16 godzin

Miejsce szkolenia: Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA


Zapoznanie z integracją różnych technik zarządzania operacyjnego, prowadząca do uzyskania maksymalnego efektu z codziennej działalności przedsiębiorstwa traktowanego jako całość.

Z czym wyjdziesz?

Z czym wyjdziesz?


Umiejętność wykorzystywania różnych technik zarządzania operacyjnego, w zależności od konkretnej sytuacji gospodarczej. Świadomością, co negatywnie wpływa na zarządzanie operacyjne i jak odnaleźć i poprawić najsłabsze ogniwa.

Słowami uczestników

  • “Bezpośrednie podejście do zarządzania operacyjnego.”
  • “Radykalne i innowacyjne w przemyślanym podejściu do operacji i zarządzania łańcuchem dostaw.”
  • “Prowadzący dzieli się swoimi wieloletnimi doświadczeniami.”
  • “Holistyczne podejście do ciągłej poprawy.”
  • “Charyzmatyczny prowadzący.”
KAIZEN IT
KAIZEN IT
KAIZEN IT

Agenda

Program szkolenia

We współczesnym podejściu do operacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem można spotkać się z wieloma podejściami, które często są sobie przeciwstawiane lub przedstawiane jako nowoczesne i będące w naturalny sposób następcami dawniejszych – w domyśle gorszych – technik. Z głównych nurtów należy wymienić lanowanie produkcji z ekonomiczną wielkością partii i wykorzystaniem zaawansowanego harmonogramowania (MPCS+APS), szeroko rozumianą produkcję odchudzoną (Lean Manufacturing), produkcję zrównoważoną z minimalizacją odchyleń (Six Sigma) oraz produkcję z wykorzystaniem teorii ograniczeń (TOC). W obrębie każdej z wymienionych grup, funkcjonuje kilka specjalizowanych rozwiązań, często z własnym, zazwyczaj dość niezrozumiałym słownictwem. Każde z tych rozwiązań przedstawiane jest jako efektywne, najlepsze, kompletne, a co najważniejsze – nowoczesne. Nie do końca jest to prawda, a istotą zrównoważonego zarządzania operacyjnego jest umiejętność wykorzystywania różnych technik w zależności od konkretnej sytuacji gospodarczej.

W trakcie szkolenia będziemy zajmować się zagadnieniami działalności operacyjnej przedsiębiorstwa produkcyjnego. Nie będą zatem rozważane zagadnienia związane na przykład z działalnością inwestycyjną. Celem będzie integracja różnych technik i uzyskanie maksymalnego efektu z codziennej działalności przedsiębiorstwa traktowanego jako całość. 

Cena: 1990,00 zł

  • Podana cena zawiera podatek VAT (23%)

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

Nie czekaj skontaktuj się z nami już dziś!