ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE OPERACYJNE/LEAN OPERATIONS MANAGEMENT

1 990,00 zł

Celem warsztatu jest: Zapoznanie z integracją różnych technik zarządzania operacyjnego, prowadząca do uzyskania maksymalnego efektu z codziennej działalności przedsiębiorstwa traktowanego jako całość. 

Z czym wyjdziesz?

Umiejętność wykorzystywania różnych technik zarządzania operacyjnego, w zależności od konkretnej sytuacji gospodarczej. Świadomością, co negatywnie wpływa na zarządzanie operacyjne i jak odnaleźć i poprawić najsłabsze ogniwa.