PROJECT MANAGEMENT IN PRACTICE

Zarządzanie projektami w praktyce

szkolenie w Warszawie

GDZIE I KIEDY?

GDZIE I KIEDY?


Prowadzący: Małgorzata Kusyk

Czas trwania: 2 dni

Miejsce szkolenia: Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA


Zapoznanie się uczestników z cyklem życia projektu oraz procesami zarządzania projektami. Zapoznanie się z narzędziami i technikami zarządzania projektami oraz tworzenia dokumentacji projektowej. Zrozumienie roli Project Managera oraz rozwinięcie umiejętności miękkich niezbędnych w pracy Project Managera.

Z czym wyjdziesz?

Z czym wyjdziesz?


Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili: zastosować narzędzia i techniki zarządzania projektami, tworzyć dokumentację projektową, zastosować umiejętności miękkie kluczowe dla Project Managera

Słowami uczestników

 • “Profesjonalna znajomość tematu!”
 • “Elastyczność, zaangażowanie i energia!”
 • “Inne spojrzenie na procesy i zarządzanie nimi!”
 • “Zaangażowanie Trenera, super energia!”
 • “Dopasowanie szkolenia "w trakcie" do grupy i ich tematu”
KAIZEN IT
KAIZEN IT
KAIZEN IT

Agenda

Program warsztatu

1. Wstęp do zarządzania projektami

 • definicje zarządzania projektami
 • czynniki wpływające na sukces projektu
 • rola project managera vs pozostałe role w projekcie
 • przywództwo w zarządzaniu projektami
 • profil project managera
 • relacja między strukturą organizacyjną firmy, a realizacją projektów
 • kontekst projektu: kultura organizacyjna i inne

2. Cykl życia projektu/ grupy procesowe 

3. Procesy rozpoczęcia

 • Karta Projektu
 • Identyfikowanie interesariuszy

4. Procesy planowania

 • Project Management Plan i plany cząstkowe
 • Zakres projektu:
 • zbieranie wymagań
 • definiowanie zakresu
 • Struktura Podziału Prac (Work Breakdown Structure)
 • Harmonogram (diagram sieciowy, wykres Gantta, ścieżka krytyczna)
 • Koszty projektu
 • szacowanie
 • budżetowanie
 • Planowanie jakości
 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Komunikacja w projekcie (Plan Komunikacji)
 • Zarządzanie zamówieniami (planowanie zaopatrzenia)
 • Ryzyko w projekcie
 • planowanie
 • identyfikacja
 • klasyfikacja
 • pomiar
 • planowanie metod reakcji na ryzyko 

5. Procesy Realizacji i Kontroli

 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • budowanie zespołu
 • rozwój zespołu
 • zmotywowanie zespołu
 • Pozostałe procesy realizacji i kontroli
 • zmiany w projekcie
 • monitorowanie i kontrola prac projektowych
 • weryfikacja i kontrola zakresu
 • kontrola harmonogramu
 • kontrola kosztów
 • zarządzanie jakością w projekcie (zapewnienie i kontrola jakości)
 • dystrybucja informacji, zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy i raportowanie postępów prac
 • monitorowanie i kontrola ryzyk
 • zarządzanie zamówieniami: gromadzenie i wybór ofert, administrowanie kontraktami 

6. Procesy zamykania projektu 

 • zamykanie projektu lub fazy
 • zamykanie kontraktu
 • „lesson learned” i świętowanie sukcesu 
   

Cena: 2450,00 zł

 • Podana cena zawiera podatek VAT (23%)

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

Nie czekaj skontaktuj się z nami już dziś!