Project Management in practice

2 450,00 zł

Celem warsztatu jest: zapoznanie się uczestników z cyklem życia projektu oraz procesami zarządzania projektami. Zapoznanie się z narzędziami i technikami zarządzania projektami oraz tworzenia dokumentacji projektowej. Zrozumienie roli Project Managera oraz rozwinięcie umiejętności miękkich niezbędnych w pracy Project Managera.

Z czym wyjdziesz?

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili: 

  • zastosować narzędzia i techniki zarządzania projektami
  • tworzyć dokumentację projektową
  • zastosować umiejętności miękkie kluczowe dla Project Managera