JĘZYK SQL - CZYLI WSZYSTKO O BAZACH DANYCH

Prowadzący: Brożek Krystian
Czas trwania: 2 dni
Miejsce szkolenia:

Termin: 9-10.09, 16-17.09, 23-24.09 21-22.10.2017 oraz 4-5.11, 10-12.11, 18-19.11 i 25-26.11

Cel szkolenia:  

Wykorzystywanie informacji z istniejących baz danych, modyfikowanie ich, kreowania nowych baz danych i optymalizowania tworzonych zapytań. 

Z czym wyjdziesz?

 • Znajomością i umiejętnością obsługi MSSQL Server oraz wiedzą nt. sposób jego działania
 • Umiejętność korzystania z gotowej bazy danych – tworzenie zapytań w języku SQL
 • Dowiesz się jak szybko i skutecznie wykorzystać dostępne obiekty i narzędzia by pracować wydajniej

Agenda:

 • Relacyjne bazy danych
 • Obsługa SQL Server Management Studio
 • Język SQL
 • Modyfikowanie danych
 • Podstawy projektowania baz danych
 • Tworzenie widoków/perspektyw 
 • Budowanie procedur składowanych
 • Optymalizacja tworzonych zapytań

Pełen program szkolenia:

 • Relacyjne bazy danych - Pojęcie relacji; Tabela, wiersz, kolumna; Klucz główny, klucz obcy, powiązania między tabelami 
 • Obsługa SQL Server Management Studio - Zapoznanie się ze strukturą aplikacji; Tworzenie i przywracanie backupu 
 • Język SQL - Konstrukcja zapytania; Pobieranie danych; Filtrowanie danych; Sortowanie otrzymanych danych Zaawansowane; filtrowanie danych; Filtrowanie za pomocą znaków wieloznacznych; Tworzenie pól obliczanych; Modyfikacja danych za pomocą funkcji; Funkcje agregujące; Grupowanie danych; Zapytania zagnieżdżone; Łączenie tabel; 
 • Łączenie danych
 • Modyfikowanie danych - Dodawanie danych; Aktualizacja i usuwanie danych 
 • Projektowanie baz danych - Tworzenie i modyfikacja tabel; Projektowanie baz danych; Normalizacja bazy danych
 • Tworzenie widoków/perspektyw - Tworzenie widoków; Modyfikowanie widoków
 • Budowanie procedur składowanych Zmienna w SQL-u - Tworzenie procedur; Zaawansowane elementy języka SQL
 • Optymalizacja zapytań - Kolejność wykonywania zapytania SQL; Omówienie możliwości zoptymalizowania zapytania; Plan zapytania

Cena: 1199 PLN 

Podana cena zawiera podatek VAT (23%)

Podana cena za szkolenie nie obejmuje użyczenia komputera dla uczestnika.

Jeśli chcesz skorzystać z naszego sprzętu skontaktuj się z nami: marzena.zielinska@kaizenit.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

Weź udział Zarezerwuj miejsce

Szkolenia odbywają się w Warszawie i całej Polsce.

Zapraszamy na II stopień zaawansowania podczas warsztatu „SQL – dostęp do baz danych w oparciu o MS SQL Server