3D CHANGE MANAGEMENT

2 590,00 zł

Celem warsztatu jest: przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej procesu zarządzania zmianą i przygotowanie się do wdrażania zmian w 3 wymiarach:

  • Indywidualnym ( ja i moje emocje w zmianie)
  • Zespołowym ( przebieg procesu grupowego, rola i oczekiwania zespołu wobec lidera)
  • Organizacyjnym ( metodyczne i efektywne wdrożenie zmiany, komunikacja w zmianie)

Z czym wyjdziesz?

  • Umiejętność spojrzenia na zmianę w 3 wymiarach
  • Lepsze rozumienie emocji towarzyszących zmianie (zarówno w wymiarze osobistym jak i zespołowym)
  • Znajomość rodzajów oporu w zmianie i sposobów ich przełamywania
  • Umiejętność zaprojektowania procesu zmiany w organizacji
  • Umiejętność budowania atmosfery współpracy i zaufania w zespole.