Zarządzanie ryzykiem projektowym w praktyce

2 450,00 zł

Celem warsztatu jest: Zapoznanie się uczestników z koncepcją i procesem zarządzania ryzykiem w projekcie. Zapoznanie się z narzędziami i technikami zarządzania ryzykiem oraz tworzenia dokumentacji projektowej. Zmotywowanie do wdrożenia koncepcji w życie.

Z czym wyjdziesz?

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

  • zidentyfikować i opisać ryzyka oraz zrozumieć problemy związane z tym etapem, 
  • oszacować ryzyka: określić ich skalę oraz zrozumieć wpływ, 
  • przygotować realistyczne odpowiedzi na ryzyko,
  • korzystać z narzędzi efektywnego zarządzania ryzykiem, 
  • będą rozumieli koncepcję i proces zarządzania ryzykiem