UX – JAK PROJEKTOWAĆ SOFTWARE, KTÓRY UŻYTKOWNIK POKOCHA?

1 700,00 zł

Celem warsztatu jest: zapoznanie uczestników z zasadami oraz metodyką tworzenia użytecznych produktów cyfrowych (UX) związanych z www oraz aplikacjami mobilnymi.

Z czym wyjdziesz?

  • Zbiorem konkretnych metodyk oceny użyteczności rozwiązań dot. UX (User experience)
  • Wiedzą jak zoptymalizować doświadczenia użytkownika
  • Umiejętnością analizy i projektowaia UX w tworzeniu produktów cyfrowych
  • Wiedzą jakie są sposoby testowania użyteczności