POWER OF FACILITATION

2 400,00 zł

Celem warsztatu jest: zaznajomienie uczestników z metodami, technikami i narzędziami facylitacji . Przedstawienie sposobów jak wspierać pracę grupy i zarządzać procesem rozwiązywania problemów i kreowania nowych pomysłów - w celu osiągania oczekiwanych wyników.

Z czym wyjdziesz?

  • Umiejętnością prowadzenia i moderowania rozmów pomiędzy stronami, tak aby dojść do konsensusu.
  • Wiedzą jak być szarą eminencją spotkania, a jednocześnie wpływać na działania i porozumienie obu stron.
  • Umiejętnością wykorzystania potencjału całej grupy i wzbudzenia pełnego zaangażowanie każdego uczestnika procesu.
  • Zrozumieniem jak facylitacja pomaga w osiąganiu założonych rezultatów i sukcesów w projekcie.