IMPRESSION MANAGEMENT

1 500,00 zł

Celem warsztatu jest: umiejętność prezentowania swojego wizerunku, bezstresowe wystąpienia publiczne, łatwość tworzenia spójnych i jasnych komunikatów/przekazu, sztuka rozumienia gestów.

Z czym wyjdziesz?

  • Bezstresowe podejście do wystąpień publicznych, wzmocnienie pewności siebie podczas wystąpień, łatwość komunikowania się podczas konferencji, prezentacji, świadome używanie gestów podczas wystąpień.