Bardzo ciekawy artykuł branżowy - Kompetencje miękkie w IT - wymysł czy konieczność?